KCSE Past Papers 2020 Kiswahili Karatasi ya 1 (102/1)

Karatasi Ya 1 Insha Mwongozo Wa Kusahihisha

1. Hii ni ripoti

Yafuatayo yazingatiwe:-

a) Muundo

Sura ya ripoti idhihirike

i) Kichwa – kionyeshe kiini cha uchunguzi

ii) Utangulizi

 

 • Mtahiniwa ataje jopokazi: wanachama walioteuliwa, aliyeteua jopokazi 
 • Hadidu za rejea (Masharti na mipaka ya utekelezaji wa kazi iliyopangiwajopokazi)

   

 • Sampuli lengwa – habari zilikokusanywa 
 • Njia za ukusanyaji – hojaji, mahojiano, majadiliano kwenye vikundiiii) Mwili – Hoja zijadiliwe humu; vichwa vidogo vitumiwe

   

 • Sababu/mapuuza/matokeo 
 • Mapendekezo 
 • Hitimisho 
 • Kimaliziob) Maudhui

  Baadhi ya hoja ni:-

  i) Msisitizo mkubwa kwenye masomo ya kiakademia

  2

  ii) Kutokuwa na vielelezo tosha vy watu waliofanikiwa kwa kufuatia masomo ya

  aina hii

  iii) Masomo haya kutohimizwa katika shule nyingi kwa sababu ya ukosefu wa

  vifaa

  iv) Ukosefu wa walimu waliohitimu katika taaluma hizi

  v) Shinikizo kutoka kwa wazazi – wanafunzi wajishughulishe na masomo

  mengine

  vi) Mtazamo hasi kuwa baadhi ya masomo kama vile ufundi wa mabomba ni duni

  vii)Hapajawa na mfumo bayana unaoonyesha hatua ambazo

  mwanafunzi/mwanagenzi atapitia hadi pengine Chuo kikuu

  viii) Mafunzo mengine ya kiufundi ni ghali

  ix) Vyuo vichache vya kiufundi katika sehemu ya mashambani

  x) Vyuo vingine vya kiufundi vimegeuzwa kuwa vyuo vikuu, hivyo wanafunzi

  kutoona umuhimu wa vyuo vya kiufundi

  xi) Badhi huenda wasimudu masomo ya kisayansi, hivyo kukata tama

  xii)Masomo haya yanahitaji mtaji ndipo anayesomea apate ajira

  xiii) Mtazomo potovu uwa masomo haya ni ya mapato ya chini

  xiv) Walimu kuwavunja wanafunzi moyo

  xv) Masomo haya hayana mvuto kwa wanafunzi

  xvi) Masom haya huwafunga wanafunzi kukhusika wenyewe

  xvii) Mtazamo hari wa kijinsia kitamaduni, kitikadi

  xviii) Hoja zingine siko wazi

  c) Mahiniwa atoe angaa pendekezo moja kwa mafano

  i) Mtala usisitize masomo ya kiiufundi kuanzia ngazi za chini

  ii) Vyuo vya Ualimu vihusishe ufundishaji wa masomo ya kiufundi

  iii) Serikali iongezse ufadhili kwa masomo ya kiufundi

  iv) Kuwe na mfumo bayana unaoonyesha taaluma ambayo mwanafunzi atasomea

  akifuatia masomo ya kiufundi

  2. Makala yaonyeshe umuhimu wa magazeti

  Sura ya Makala idhihirike

  Badhi ya hoja ni:-

  i) Kujuza kuhusu yanayojiri nchini/ulimwenguni

  ii) Kupalilia usomaji wa mapana

  iii) Kukuza ubunifu – mwanafunzi atajifunza mitindo mbalimbali ya uandishi

  iv) Kufunzia/kujifunzia sajili ya magazeti

  v) Baath hula an sofa yak kufunzia vipengele vya lugha

  vi) Hukuza stadi za kuhariri

  vii)Hupalilia uwazaji wa kina, kwa mfano kupitia kujaza mraba

  3

  viii) Kupalilia mazoea ya kusoma

  ix) Kufanikisha somo la maktaba

  x) Kupalilia mbinu za kitafiti/mazoea ya kudadisi

  xi) Kuburudisha

  xii)Kuimarisha masomo kupitia kwa maswali na majibu

  3. Hii ni insha ya methali

  Kisha kidhihirishe maana ifuatayo

  Mtu asipotia bidii katika jambo matokeo yake huwa hafifu

  AU

  Kiasi cha kufanikiwa katika jambo hutegemea matayarisho/mikakati ambayo inawekwa

  Baadhi ya hali ambazo zinaweza kujitokeza ni:-

  i) Mwanafunzi kutojitayarisha ipasavyo kwa ajili ya mtihani na hatimaye kupata

  alama zisizoridhisha

  ii) Wakulima wakose kujiandaa ipasavyo, mwishowe wapate mavuno haba

  iii) Shirika likose kuweka mikakati ifaayo kuimarisha pato lake; lisipate faida,

  mwishowe lifilisike

  iv) Mlezi kutowaelekeza watoto ipasavyo, watoto kuinukia kuwa wasiotegemewa

  v) Mwajiri kutojaribu kuimarisha uhusiano wake na waajiriwa wake, migogoro izidi,

  uzalishaji mali uathirike vibaya

  Tanbihi

  1. Vipengele vitatu vya kimuundo vijitokeze; utangulizi, mwili, hitimisho

  2. Kichwa cha makala kidhihirike

  3. Sharti insha idhihirishe juhudi hafifu/mikakati hafifu/ukosefu wa kujiandaa, na baadaye

  hali/matokeo yasiyoridhisha

  Hii ni insha ya kibunilizi

  Mtahiniwa atunge kisa ambacho kinaoana na mwanzo huu

  Usimulizi unaweza kubainisha hali zifuatazo

  i. Msimulizi asimulie yaliyotokea baada ya kuwasili, labda hata anaibiwa

  ii. Msimulizi aonyeshe alikoenda baada ya kuwasili, labda anapokelewa na mwenyeji

  wake; kasha asimulie maisha yake huko kwa mwenyeji wake

  iii. Anaweza kuwa anapitia hapa tu; pengine anatoka garini kupumzika kabla ya

  kuendelea na safari yake. Baadaye anaendeleza usimulizi wake hadi panapoishia

  safari

  iv. Msimulizi anaweza kuanza kwa kauli hizi, kasha ataturudhisha nyuma kusimulia kisa

  ambacho kinamleta hapa

  v. Anawea pia kusimulia maisha ya watu wa mji hu

   

(Visited 293 times, 1 visits today)
Share this:

Written by